TARIEVEN

Duidelijk en Transparant

ONZE TARIEVEN

We houden van duidelijkheid en transparantie en werken derhalve met vaste jaarafspraken.

Afhankelijk van het voor u wenselijke pakket diensten en op basis van de grootte van uw onderneming(en), bepalen we op voorhand een jaarpakketprijs.

Het totaalpakket omvat de volgende werkzaamheden maar dit is op maat en naar behoefte in te richten:

Eénmanszaak / ZZP / VOF

- input administratie

- digitale aangiften omzetbelasting per maand / kwartaal

- periodieke rapportages

- jaarrekening met samenstellingsverklaring

- diverse controles

- suppletieberekening en –aangifte omzetbelasting per jaar

- digitale aangifte(n) inkomstenbelasting

- advies & overleg

Besloten Vennootschap (BV)

- input administratie

- digitale aangiften omzetbelasting per maand / kwartaal

- periodieke rapportages

- jaarrekening met samenstellingsverklaring

- diverse controles

- suppletieberekening en –aangifte omzetbelasting per jaar

- digitale aangifte vennootschapsbelasting

- opmaken publicatiestukken Kamer van Koophandel en digitale publicatie

- opmaken notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- opmaken bestuursbesluit bij dividenduitkering

- aangifte dividendbelasting

- digitale aangifte(n) inkomstenbelasting

- advies & overleg

In de prijs zijn minimaal twee besprekingen per jaar inbegrepen (bespreking jaarrekening voorjaar en bespreking voortgang najaar) maar we stellen regelmatig contact op prijs zonder dat hiervoor ‘de teller’ gelijk aan gaat. Indien er tussentijds vragen zijn dan graag contact opnemen en dit zal dan niet extra in rekening gebracht worden: u weet dus exact waar u aan toe bent op jaarbasis ! Indien zich werkzaamheden voordoen die buiten bovenstaand jaarpakket vallen dan melden we dit expliciet van tevoren zodat u nooit verrast kunt worden. Pakketprijs wordt in maandbedragen gefactureerd zodat u de kosten over een jaar kunt uitsmeren.

STARTERS

Starters helpen we graag op weg en we willen dat u als starter slaagt om te bouwen aan een langdurige relatie. De initiële extra uren voor extra begeleiding en werkzaamheden in de opstartfase nemen wij volledig voor onze rekening zodat u niet direct met extra kosten geconfronteerd wordt in de toch al lastige opstartfase.
 

SALARISADMINISTRATIE

Met betrekking tot de salarisadministratie hanteren we een vast jaarbedrag per werknemer. Dit jaarbedrag is afhankelijk van het aantal te verlonen werknemers op jaarbasis.

 

U kunt hiervoor de volgende diensten van ons verwachten:

- periodieke verwerking salarissen; per maand of 4-weken

- digitale loonstrook per periode / maand (rechtsreeks naar personeel)

- digitale aangifte loonheffingen per periode / maand

- jaaropgave personeel

- jaarjournaalpost

- periodieke of jaaraangifte ten behoeve pensioenfonds, ziekteverzuimverzekering e.d.

- indien van toepassing meldingen CAO

- indien nieuw personeel: opstellen contract en aanmelden pensioenfonds

- advies en overleg
 

AANVULLENDE ADVIEZEN

Overige advieskosten zoals financieringsaanvragen, ondernemingsplannen, bedrijfsopvolging, bedrijfsovernames, bedrijfsbeëindiging en dergelijke worden op basis van uurtarief doorberekend.

Neem gerust contact met ons op zodat we in een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen kijken of en wat wij eventueel voor u kunnen betekenen tegen welke tarieven.


Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden.  

Neem contact op

Bezoekadres:

Hoofdstraat 6A
6994 AE De Steeg

Postadres:

Postbus 94
6990AB Rheden

Email:

Telefoon:

+31 (026) 4950491

Kamer van koophandel:

09081992

Lid van:

Zoeken